Trường Đại học Cao đẳng Amsterdam cung cấp những học bổng ASF cho sinh viên Hà lan và sinh viên quốc tế. Một người được nhận học bổng ASF sẽ được nhận vào Trường Đại học Cao đẳng Amsterdam (AUC).

AUC là toàn thời gian, một chương trình danh dự ba năm chọn lọc với các ngành về nghệ thuật và khoa học tự do ở cấp độ cử nhân, được dạy bằng tiếng Anh, với một sự đáp ứng mạnh mẽ về khoa học và tham gia tới 50% chuyên ngành khoa học.

Những sinh viên đăng ký có ngôn ngữ thứ nhất không phải tiếng anh thường được yêu cầu cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh mức độ cao hơn được yêu cầu ở các trường đại học khác.

Mô tả học bổng:

Hạn chót đăng ký: ngày 1 tháng 4 năm 2019

Trình độ khóa học: Một người được nhận học bổng ASF sẽ được nhận vào Trường Đại học Cao đẳng Amsterdam.

Môn học: học bổng được trao cho tất cả môn học được cung cấp tại AUC.

Giá trị học bổng: Quỹ học bổng AUC cũng cấp hai mức độ của học bổng toàn phần ASF:

  • Sinh viên ở các nước thuộc EU: 5100 EUR mỗi năm
  • Sinh viên ở các nước không thuộc EU: 15300 EUR mỗi năm

Sinh viên ở các nước thuộc EU bao gồm các sinh viên người Hà Lan, và những sinh viên đủ điều kiện để trả học phí theo luật định cho AUC.

Học bổng một phần cũng có thể được trao (thường là 50% số tiền trên).

Để so sánh mức học bổng với chi phí học tập tại AUC, vui lòng theo liên kết dưới đây đến trang web của chúng tôi về học phí và chi phí.

Số lượng học bổng: Không biết

Quốc gia: sinh viên người Hà Lan và sinh viên quốc tế.

Học bổng có thể được thực hiện tại Hà Lan

Điều kiện nhận học bổng:

  • Quốc gia: Hà Lan và sinh viên quốc tế có thể đăng ký xin học bổng này
  • Yêu cầu đầu vào: Để được chọn, bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Bạn phải nộp đơn cho một vị trí tại AUC. Nhập học vào AUC là một quá trình riêng biệt. Để biết thêm thông tin về cách đăng ký và tuyển sinh, hãy xem các liên kết trong menu bên trái. Chỉ sinh viên AUC mới có thể nhận được học bổng ASF.

Bạn phải có kết quả học tập xuất sắc. Những điều này sẽ được xem xét bởi Ủy ban tuyển chọn ASF khi đánh giá thành tích học tập của bạn. Họ sẽ không nhìn thấy đơn xin nhập học AUC của bạn, nhưng họ sẽ nhận được thông tin về điểm trung học cơ sở (GPA) trung bình của bạn. Nếu bạn muốn thông báo bất cứ điều gì với Ủy ban về kết quả học tập của bạn, hãy đảm bảo bạn đưa nó vào thư bày tỏ nguyện vọng của bạn.

Bạn phải có một động lực mạnh mẽ để học tại AUC. Ủy ban tuyển chọn ASF sẽ tìm kiếm điều này trong thư bày tỏ nguyện vọng của bạn.

Ủy ban tuyển chọn ASF cũng quan tâm đến các thành tích và hoạt động ngoại khóa của bạn có liên quan đến AUC, cũng như hồ sơ và kỹ năng lãnh đạo (tiềm năng) của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn viết về những điều này trong thư bày tỏ nguyện vọng của bạn.

Bạn phải có khả năng chứng minh nhu cầu tài chính của bạn. Nói cách khác, hãy giải thích trong thư bày tỏ nguyện vọng của bạn tại sao bạn không thể học tại AUC nếu không có học bổng.

  • Yêu cầu trình độ tiếng Anh: những sinh viên xin học bổng từ các quốc gia không phải là Hà Lan phải nộp bằng  tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác theo yêu cầu để có thể học.

Thủ tục nộp đơn: Ứng viên nên điền vào mẫu đơn trực tuyến.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế điện thoại 02943 855 959, đến trực tiếp tại phòng B11.104 để được hỗ trợ.Thông báo khác
Học bổng Nghiên cứu ngắn hạn dành cho sinh viên nữ của Hiệp hội Phụ nữ các Trường Đại học...
Học bổng toàn phần bậc Tiến sĩ tại Đại học Cambridge 2019
Học bổng Quỹ Eric Bleumink
Thông báo tuyển chọn điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức trong nghành điều dưỡng...