THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Chương trình Trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Quốc lập Trung Hưng – Đài Loan

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận hợp tác trao đổi học thuật giữa Trường Đại học Trà Vinh và Trường Đại học Quốc lập Trung Hưng;

Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh Chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Quốc lập Trung Hưng – Đài Loan, cụ thể như sau:

1. Điều kiện tham dự khóa học:  Sinh viên (chính quy) của Trường Đại học Trà Vinh.

2. Thời gian, địa điểm và nội dung:

·  Thời gian học:

-    Học kỳ mùa thu (tháng 09/2019 – 02/2020).

-    Học kỳ mùa xuân (tháng 02/2020 - 06/2020).

·   Địa điểm: Trường Đại học Quốc lập Trung Hưng – Đài Loan.

·   Nội dung:

Chương trình trao đổi học thuật (PAX): Với nhiều khóa học bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh về Giáo dục khai phóng đại cương, Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên, Kỹ thuật, Thú y, Quản lý, Chính trị & Luật, Khoa học và Khoa học đời sống.

 - Trao đổi nghiên cứu tại phòng thí nghiệm: Tạo cơ hội tuyệt vời để thực hiện các dự án tại phòng thí nghiệm nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực.  

*Lợi ích: Miễn học phí (ngoại trừ phí bảo hiểm bắt buộc và chỗ ở), sinh hoạt phí hàng tháng sẽ được cấp dựa trên nguồn kinh phí sẵn có và năng lực của người học.

3. Chi phí ăn ở và sinh hoạt (dự kiến): 2000 USD – 2200 USD/6 tháng.

4. Hồ sơ đăng ký:  Đơn xin dự tuyển, Chứng nhận sinh viên Trường Đại học Trà Vinh, Bảng điểm, 02 Thư giới thiệu, Kế hoạch học tập, Sơ yếu lý lịch, Chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Trung (nếu có).

*Lưu ý: Tất cả hồ sơ dự tuyển phải được dịch sang tiếng Anh.

5. Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 02/04/2019

6. Thông tin chi tiết liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế – Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh.

Đ/c Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, Tp. Trà Vinh, Trà Vinh –  0294 3855 959 - Phòng B11.104.

 Thông báo khác
Học bổng ASF dành cho sinh viên quốc tế tại Trường Đại học - Cao Đẳng Amsterdam
Quỹ Wells Mountain Foundation dành cho các quốc gia đang phát triển 2019
[Tanzania & Zanzibar] Học bổng chương trình "Hành trình Young Global Pioneers 2019" (Tài trợ toàn phần bởi Tập đoàn...
Chương trình học bổng năm 2019 của SEAMEO RELC cho giáo viên tiếng Anh các trường trung học