RESOURCE DEVELOPMENT INSTITUTE – TRA VINH UNIVERSITYAdmission


 
 
  TRANSFER TRAINING
  DIRECT RECRUIT

Online - distance training

Law

Major code: 7380101

     Ngành Luật là một trong những ngành phổ biến và là một nghề không thể thiếu trong xã hội hiện đại, Luật luôn gắn liền với sứ mệnh định hướng, kiến tạo môi trường xã hội công...

Accounting

Major code: 7340301

     Đào tạo cử nhân kế toán có kiến thức kinh tế nói chung và chuyên sâu về kế toán nói riêng, có ý chí khởi nghiệp và tư duy năng động sáng tạo, ý thức tổ chức...

Business Administration

Major code: 7340101

     Chương trình trang bị cho sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực ngành Quản trị kinh doanh, giúp sinh viên có những kiến thức và kỹ năng tư duy...

Information Technology

Major code: 7480201

     Học ngành công nghệ thông tin học viên được trang bị các kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, kiến thức cơ bản như mạng máy tính, hệ thống thông tin, lập trình, phần mềm…Đi...

Other majors

Students feedback Video

20-09-2018

Graduated student feedback - Tran Trung Hieu


20-09-2018

Graduated student feedback - Tran Thi LaiName:

Email:

Phone number:

Content:

   Refresh

Please enter the verification code: