VIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Thông báo về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 1, 2, 3, 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho VN

     Viện Phát triển nguồn lực thuộc Trường Đại học Trà Vinh tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 1, 2, 3, 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương ứng cấp độ A1, A2, B1, B2 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu) dành cho học viên cao học, sinh viên, giáo viên và các đối tượng khác có nhu cầu, cụ thể như sau:

1. Thời gian

  - Thời gian đăng ký: phát hành và nhận hồ sơ liên tục trong năm.

  - Thời lượng: 270 tiết, bao gồm học trực tuyến và trực tiếp trên lớp.

  - Thời gian kiểm tra: được tổ chức định kỳ hàng tháng khi đủ số lượng thí sinh.

2. Tiền học bồi dưỡng kiến thức, ôn tập và kiểm tra đánh giá

  - Tiền học bồi dưỡng kiến thức, ôn tập A1, A2, B1, B2: 2.000.000đ/học viên  

  - Tiền kiểm tra, đánh giá và cấp chứng nhận A1, A2: 1.200.000đ/thí sinh; B1, B2: 1.500.000đ/thí sinh.

3. Hồ sơ đăng ký

  - 01 Phiếu đăng ký (theo mẫu);

  - 03 ảnh 3 x 4cm (ảnh chụp không quá 6 tháng, ghi rõ họ tên, ngày sinh sau ảnh);

  - 01 bản sao CMND hoặc Giấy khai sinh (không cần chứng thực).

 

4. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ

Văn phòng tuyển sinh Viện Phát triển nguồn lực – Trường Đại học Trà Vinh. Số 126, Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TP. Trà Vinh, Trà Vinh (Phòng B11.106, Tòa nhà B1). ( (0294) 6274222.

Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc truy cập Website: http://rdi.tvu.edu.vn – Email: rdi@tvu.edu.vn.

 
Tên:

Email:

Số điện thoại:

Nội dung:

   cấp lại mã xác thực mới

Anh/ Chị vui lòng nhập mã xác thực: