VIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng, ôn tập ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT (Hình thức đào tạo Trực tuyến – Từ xa)

     Viện Phát triển nguồn lực thuộc Trường Đại học Trà Vinh mở lớp bồi dưỡng, ôn tập ứng dụng công nghệ thông tin theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT (Hình thức đào tạo Trực tuyến – Từ xa), cụ thể:

1. Tên lớp, đối tượng

- Lớp ứng dụng công nghệ thông tin (cấp độ cơ bản, nâng cao)

- Đối tượng: cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, học viên và các đối tượng khác có nhu cầu.

2. Thời gian

- Thời gian đăng ký: phát hành và nhận hồ sơ liên tục trong năm.

- Thời lượng: 120 tiết, bao gồm học trực tuyến và trực tiếp trên lớp.

- Thời gian kiểm tra: được tổ chức định kỳ hàng tháng khi đủ số lượng thí sinh.

3. Hình thức học

Học viên tham gia khóa học sẽ được cấp mã số đăng nhập hệ thống (userpassword) để học với sự hướng dẫn, hỗ trợ của giảng viên; kết hợp ôn tập trực tiếp trên lớp phù hợp năng lực của từng học viên (sau kỳ kiểm tra năng lực đầu vào) theo lịch học cụ thể.

4. Tiền học bồi dưỡng kiến thức, ôn tập và kiểm tra đánh giá

- Tiền học bồi dưỡng kiến thức, ôn tập Lớp Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản: 1.200.000đ/học viên; Tiền học bồi dưỡng kiến thức, ôn tập Lớp Kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao: 1.500.000đ/học viên.

- Tiền tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản 600.000đ/thí sinh; Tiền tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao 750.000đ/thí sinh.

5. Hồ sơ đăng ký

- 01 Phiếu đăng ký (theo mẫu);

- 03 ảnh 3 x 4cm (ảnh chụp không quá 6 tháng, ghi rõ họ tên, ngày sinh sau ảnh);

- 01 bản sao CMND hoặc Giấy khai sinh (không cần chứng thực).

6. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ

Văn phòng tuyển sinh Viện Phát triển nguồn lực – Trường Đại học Trà Vinh. Số 126, Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TP. Trà Vinh, Trà Vinh (Phòng B11.106, Tòa nhà B1). ( (0294) 6274222.

Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc truy cập Website: http://rdi.tvu.edu.vn - Email: rdi@tvu.edu.vn.


Tên:

Email:

Số điện thoại:

Nội dung:

   cấp lại mã xác thực mới

Anh/ Chị vui lòng nhập mã xác thực: