Tin tức - Sự kiện

ĐẠI HỘI CHI BỘ 4 LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017 – 2020

       Thực hiện theo Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam và được sự thống nhất của Đảng bộ Trường Đại học Trà Vinh, ngày 21 tháng 8 năm 2017 Chi bộ 4 (Viện Phát triển nguồn lực) Trường Đại học Trà Vinh đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đại hội lần này nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kì 2015 – 2017 và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kì 2017 – 2020. Đồng thời bầu ra Ban chi uỷ có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực để lãnh đạo Chi bộ trong nhiệm kì 2017-2020.

 

       Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Chính - Ủy viên BCH Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Hành chính Tổ chức Trường Đại học Trà Vinh. Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã kiểm điểm, đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội, các chương trình, kế hoạch của Chi bộ nhiệm kỳ trước đã đề ra. Gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ với thực hiện Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Thẳng thắn, đánh giá thực chất, đúng mức kết quả lãnh đạo của Chi ủy trong nhiệm kỳ, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp cơ bản của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 trên các mặt: chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với đường lối, quan điểm của Đảng, tình hình cụ thể của Chi bộ.

       Tại Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020 của Chi bộ, đồng chí Nguyễn Chính thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy đã phát biểu ý kiến chỉ đạo, đánh giá cao và ghi nhận những kết quả Chi bộ đã đạt được, đồng thời chỉ ra một số hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo cần khắc phục. Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ cần phát huy truyền thống, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao ý thức trách nhiệm để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị, xây dựng Chi bộ, trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

       Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 05 đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới.

Danh sách các đồng chí trúng cử cấp ủy, nhiệm kỳ 2017-2020:

STT

Đồng chí

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Nguyện

Bí thư Chi bộ

2

Võ Công Nghi

Phó Bí thư Chi bộ

3

Lương Hoàng Phong

Chi ủy viên

4

Lê Thị Thanh Thúy

Chi ủy viên

5

Kim Pi Sích

Chi ủy viên

      Đại hội Chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phấn khởi và tin tưởng trong toàn thể đảng viên, viên chức, nhân viên góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Với tinh thần dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị phát huy truyền thống của Chi bộ, đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, tập thể lao động xuất sắc, tổ chức đoàn thể vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch của Nhà trường trong giai đoạn mới./.

 SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI:

Đồng chí Võ Công Nghi - Phó Bí thư Chi bộ 4 đọc báo cáo tổng kết của chi bộ nhiệm kì 2015 – 2017

Đồng chí Nguyễn Văn Nguyện - Bí thư Chi bộ thay mặt chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 phát biểu nhận nhiệm vụ

Đồng chí Nguyễn Chính - Ủy viên BCH Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Hành chính Tổ chức Trường Đại học Trà Vinh tặng hoa cho Ban Chấp hành chi bộ 4 nhiệm kỳ 2017-2020

 

Các đồng chí trong chi bộ 4 – Đảng bộ Trường Đại học Trà Vinh

 Tin tức khác
Đoàn công tác của Trường Đại học Trà Vinh đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Khoa học...
Đoàn công tác của Trường Đại học Trà Vinh đến thăm và làm việc tại Viện Công nghệ Châu Á...
Hơn 700 tân kỹ sư, tân cử nhân về dự lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp
Đại học Trà Vinh tuyển sinh hệ đào tạo chính quy năm 2018