THÔNG BÁO

Về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 1, 2, 3, 4

theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

 

Viện Phát triển nguồn lực thuộc Trường Đại học Trà Vinh tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 1, 2, 3, 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương ứng cấp độ A1, A2, B1, B2 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu) dành cho học viên cao học, sinh viên, giáo viên và các đối tượng khác có nhu cầu, cụ thể như sau:

1. Thời gian

- Thời gian nhận hồ sơ: Trước ngày kiểm tra ít nhất 07 ngày.

- Thời gian tổ chức kiểm tra: ngày 26/03/2017; 02, 23, 29/04/2017.

2. Tiền kiểm tra, đánh giá cấp chứng nhận

- Tiếng Anh bậc 2 (A2): 1.200.000đ/thí sinh;

- Tiếng Anh bậc 3, 4 (B1, B2): 1.500.000đ/thí sinh.

3. Hồ sơ đăng ký

- 01 Phiếu đăng ký (theo mẫu);

- 03 ảnh 4x6 cm (kể cả ảnh dán vào phiếu đăng ký; ảnh chụp không quá 6 tháng; ghi rõ họ tên, ngày sinh sau ảnh);

- 01 bản sao chứng minh nhân dân (không cần chứng thực).

4. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ

Văn phòng tuyển sinh Viện Phát triển nguồn lực – Trường ĐH Trà Vinh.

Địa chỉ: Số 126, Nguyễn Thiện Thành, P.5, Tp. Trà Vinh, Trà Vinh. Điện thoại: (074) 6274222.

Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc truy cập

Website: http://rdi.tvu.edu.vn – Email: rdi@tvu.edu.vn.Thông báo khác
Thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri năm 2018
Thông báo về việc tuyển dụng Viên chức
Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng II, III
Thông báo chiêu sinh lớp kỹ thuật Nha khoa phục hình răng