THÔNG BÁO

V/v tổ chức bồi dưỡng, thi, kiểm tra và cấp Chứng chỉ tiếng Anh
và Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định mới

                       

Trường Đại học Trà Vinh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ Anh từ năm 2007 và đào tạo thạc sĩ ngành Lý luận và Phương pháp dạy học tiếng Anh từ năm 2015; đồng thời, Trường cũng được giao nhiệm vụ giảng dạy, kiểm tra, cấp chứng chỉ ngoại ngữ đến cấp độ B2 tại Văn bản số 1336/BGDĐT-GDĐH ngày 19/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Văn bản số 79/CV-ĐANN ngày 25/3/2014 và Văn bản số 39/ĐANN-CM ngày 14/03/2016 của Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020;

Bên cạnh đó, Trường cũng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo đại học ngành Công nghệ thông tin từ năm 2007 và đào tạo thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin từ năm 2016; đồng thời, Trường cũng được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức thi, cấp Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn bản số 4114/BGDĐT-GDTX ngày 23/8/2016.

Nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng, kiểm tra và đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương cấp độ A1, A2, B1, B2 theo Khung tham chiếu Châu Âu), quy định tại Thông tư liên tịch số 20, 21, 22 và 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ; học tập và thi lấy Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Trà Vinh xin trân trọng thông báo đến Quý cơ quan, Quý trường về chức năng, nhiệm vụ của Trường và mong muốn được hợp tác với Quý cơ quan, Quý trường để tổ chức giảng dạy, tổ chức thi, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng Anh, tin học theo các quy định hiện hành.

Vì sự nghiệp giáo dục, sứ mệnh phục vụ cộng đồng và xã hội, chúng tôi rất mong được sự quan tâm, ủng hộ và hợp tác tốt với Quý đơn vị. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Viện Phát triển nguồn lực - Trường Đại học Trà Vinh, ĐT: 0746 274 222, Email: rdi@tvu.edu.vn hoặc Cô Đoàn Thị Mỹ Hạnh, ĐT: 0979 042 989, Email: myhanh@tvu.edu.vn.

Trân trọng kính chào!Thông báo khác
Chương trình học bổng (2015 – 2018) nhân kỷ niệm 25 năm thành lập AIT tại Việt Nam
Thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri năm 2018
Thông báo về việc tuyển dụng Viên chức
Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng II, III