CHƯƠNG TRÌNH TÌM HIỂU VĂN HÓA TRÀ VÀ NẤU BIA Ở ĐÀI LOAN

1. Điều kiện tham dự khóa học

       Học sinh, sinh viên, những người có nhu cầu tham dự khóa học

2. Thời gian, địa điểm và nội dung

  • Thời gian: Từ 24/06/2018 đến 06/07/2018
  • Địa điểm : Trường National Chung Hsing University, Đài Chung, Đài Loan.
  • Nội dung: Học viên tự tay pha trà, nấu bia, thưởng thức trà và bia, tham quan.
3.  Chi phí khóa học: ( Bao gồm phí đăng ký, bảo hiểm và phí tham quan)
  • Đăng ký thường lệ: 1000 USD/ 1 học viên
  • Đăng ký sớm: 850 USD /1 học viên
* Lưu ý: Lệ phí trên không bao gồm chỗ ở, ăn uống , phương tiện đi lại và chi phí phát sinh khác.
4. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/05/2018
5. Thông tin liên hệ:
         Trung tâm Dịch vụ và Phát triển Giáo dục Quốc tế – Viện Phát triển Nguồn lực – Trường Đại học Trà Vinh. 
          0294 3 855 959 gặp Cô Lê Thị Thùy Lan


Thông báo khác
Tuyển sinh chương trình Trải nghiệm hè Quốc tế tại Đài Loan
Tuyển sinh chương trình du học hè tại Michigan State University, Mỹ
Tuyển sinh chương trình du học hè tại Nga
Tuyển sinh chương trình du học hè tiếng Anh tại Malaysia