Tuyển sinh chương trình Trải nghiệm hè Quốc tế tại Đài Loan

1.     Điều kiện tham dự khóa học

Học sinh, sinh viên những người có nhu cầu tham gia khóa học

2.     Thời gian, địa điểm và nội dung

·        Thời gian: Từ ngày 02/07/2018 đến 27/07/2018

·        Địa điểm: Trường  đại học Feng Chia University, Đài Trung, Đài Loan

·        Nội dung: Học viên có cơ hội tham gia:

a.       Khóa học về nền văn hóa Đài Loan

b.      Khóa học giao tiếp bằng tiếng Trung

Lưu ý: Học viên có thể đăng ký tham gia cả 2 khóa học.

3.     Chi phí khóa học

·        Chi phí khóa học:

a.      Khóa học về nền văn hóa Đài Loan: 450USD

b.     Khóa học giao tiếp tiếng Trung: 450USD

c.     Ở tại ký túc xá: 300USD / Chỗ ở thay thế: 450 – 550USD

d.     Dịch vụ đưa hoặc rước tại sân bay CKS: 35USD

e.      Ưu đãi đặc biệt cho học viên:

* Đăng ký tham gia cả 2 khóa học : 800USD

* Đăng ký tham gia cả 2 khóa học  (a+b+c): 1,000USD

4.     Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/05/2018

5.     Thông tin liên lạc:

 Trung tâm Dịch vụ và Phát triển Giáo dục Quốc tế – Viện Phát triển Nguồn lực – Trường Đại học Trà Vinh.

 Đ/c  Số 12 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TP. Trà Vinh, Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3 855959 gặp Cô Lê Thị Thùy LanThông báo khác
CHƯƠNG TRÌNH TÌM HIỂU VĂN HÓA TRÀ VÀ NẤU BIA Ở ĐÀI LOAN