Chương trình Phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại Hoa Kỳ

1.     Điều kiện tham dự khóa học

Học sinh, sinh viên, đặc biệt ưu tiên cho giáo viên dạy tiếng Anh

2.     Thời gian, địa điểm và nội dung

·        Thời gian: Khóa học mùa Đông (Tháng 1) và khóa học mùa Hè (tháng 6 hoặc tháng 7)

·        Địa điểm: Trường California State University –  Hoa kỳ

·        Nội dung: Học viên được tham dự  khóa học về phương pháp giảng dạy tiếng Anh và trải nghiệm nền văn hóa của Mỹ.

3.     Ngôn ngữ : tiếng Anh

4.     Chi phí khóa học

·        Chi phí khóa học là: $1,250 USD/ 1 khóa (4 tuần),  

·        Các khoản chi phí khác: bảo hiểm y tế (±$120), phí đăng ký ký túc xá (±$130), phí đăng ký ở Homestay ($60), tài liệu khóa học ($65), phí dịch vụ chương trình ($971)

5.     Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết tháng 4/2018

6.     Thông tin liên lạc:

 Trung tâm Dịch vụ và Phát triển Giáo dục Quốc tế – Viện Phát triển Nguồn lực – Trường Đại học Trà Vinh.

 Đ/c Số 12 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TP. Trà Vinh, Trà Vinh

( 0294 3 855 959 gặp Cô Lê Thị Thùy Lan hoặc Thầy Lâm Sơn ĐiềnThông báo khác
CHƯƠNG TRÌNH TÌM HIỂU VĂN HÓA TRÀ VÀ NẤU BIA Ở ĐÀI LOAN
Tuyển sinh chương trình Trải nghiệm hè Quốc tế tại Đài Loan